EPP op facebook

Volg de internationale EPP op Facebook. Vind alle informatie omtrent het congres. De Facebook-pagina is te bereiken via de volgende link:
https://www.facebook.com/EPPnetworks/?fref=ts