Nieuwe site

Begin oktober 2015 was het dan zover! We hebben onze site vernieuwd. We hopen hiermee op een betere en makkelijkere communicatie naar de leden toe en meer interactie via de site.

Het inlog gedeelte is een belangrijk onderdeel voor de leden. Hier vind je alle informatie over aankomende bijeenkomsten en ook presentaties die tijdens de bijeenkomsten zijn besproken.
Daarnaast functioneert het inloggedeelte ook als een digitaal smoelenboekje, het is van belang dat iedereen zijn eigen pagina up-to-date houdt.
Opgaves en betalingen zullen ook voortaan via deze website verlopen. Dat creëert voor het bestuur meer overzicht.
Onder het inloggedeelte is ook een pagina waarop men, na goedkeuring van het bestuur, open dagen en andere belangrijke zaken mag mededelen.