Lidmaatschap

Iedereen die de doelstellingen van de EPP onderschrijft en die werkzaam is in de varkenssector in Nederland kan door het bestuur van de EPP Dutch Branch als lid worden toegelaten.
Wordt u lid dan kunt u:

  • Kennismaken en kennis uitwisselen met nationale en internationale varkenshouders en aanverwante industrie
  • Voor- en najaarsvergaderingen van de EPP Dutch Branch bijwonen
  • Het jaarlijkse congres van de EPP meemaken
  • Een netwerk opbouwen in onze sector
  • Een keer per drie jaar meegaan met de studiereis

De vergaderingen in Nederland kunnen kosteloos worden bijgewoond. Het lidmaatschap is 250,- euro per jaar.

Voor leden uit de periferie is er een wachtlijst, dit in verband met de 70/30 verdeling die we hanteren.

Studentenlidmaatschap 

Studenten van een Agrarische Hogeschool, Wageningen UR en de Faculteit der Diergeneeskunde Utrecht mogen lid worden. De EPP Dutch Branch streeft ernaar dat ongeveer 10% van haar leden bestaat uit studentleden.
Wat verwachten wij van de student?

  • Interesse en betrokkenheid tot de varkenssector
  • Actieve deelname aan de nationale vergaderingen en internationale congressen

De congressen in Nederland kunnen kosteloos worden bijgewoond. Bezoek aan het jaarlijkse congres wordt voor een deel gesponsord door een bedrijf. Deze bedrijven worden benaderd door EPP Dutch Branch. Het studentenlidmaatschap is 50,- euro per jaar.