De EPP

Het ontstaan van de EPP

De EPP is opgericht in 1990 te Herning in Denemarken. Onder auspiciën van de Deutsche Landwirtschaft Gesellschaft (DLG) namen enkele varkenshouders daar het initiatief om voor vooruitstrevende collega’s uit geheel Europa een informele vereniging op te richten. Men dacht aan een platform, voor onderlinge uitwisseling van gegevens op technisch, economisch en sociaal terrein. Dit alles met het doel om het blikveld te verbreden en van elkaar te kunnen leren. Formeel wordt het secretariaat aangestuurd vanuit DLG te Frankfurt en van hieruit worden ook de grensoverschrijdende activiteiten gecoördineerd. Op nationaal niveau heeft echter elk land haar eigen vereniging, met een daarbij behorend secretariaat en een eigen financiële verantwoording. 

De EPP is een netwerkorganisatie en streeft bewust geen belangenbehartiging na. Anderzijds zullen we, daar waar mogelijk, voor onze bijeenkomsten wel personen uitnodigen (b.v. politici) om deze op een meer informele wijze kennis te laten nemen van de opinie van vooruitstrevende ondernemers. Voorts hecht het bestuur erg aan een eigen identiteit van de vereniging. Het wordt als elementair gezien dat we de eigen regie houden, onze eigen agenda bepalen en dat we onszelf niet linken aan een commercieel of anderszins georganiseerd bedrijf.

Doelstellingen
In de loop der jaren hebben zich de volgende doelstellingen ontwikkeld:

  • Jaarlijks een meerdaags congres organiseren in een deelnemend land, of in een land waarvan deelname aan het netwerk belangrijk wordt geacht;
  • Het vormen van een interessant en inspirerend netwerk voor ondernemers waarbinnen sociale contacten een belangrijk onderdeel vormen;
  • Uitwisseling van ervaringen en informatie tussen varkenshouders en leden die werkzaam zijn in de agribusiness in Europa;
  • Het verbeteren van de samenwerking met andere organisaties in de keten en cultivering van de Europese gedachte;
  • Het mede bijdragen aan een goed imago en een volwaardige positionering van de varkenshouderij in de maatschappij, om daarmee vorm te geven aan een volwassen en trotse opstelling van onze sector in de huidige samenleving.
  • Het bevorderen van het zelfbewustzijn van de leden en het bieden van een ondersteunend platform ten behoeve van het ontwikkelen van een eigen visie van het individuele lid.

De Leden

Mensen met een positieve instelling en met een brede blik. We mogen wat van de leden verwachten. Ze dienen zich actief op te stellen binnen de vereniging en actief informatie te verschaffen waardoor de netwerkfunctie van de vereniging kan worden versterkt. De vereniging onderkent het belang van goede contacten met onderwijsinstituten en met studenten. Vooral voor deze laatste groep kan het interessant zijn om kennis te nemen van het bestaan en de activiteiten van de vereniging.

Activiteiten

De EPP ontleent zijn bestaansrecht aan de Europese gedachte en wil een forum zijn waarbinnen men kan zien, horen, voelen en proeven hoe de varkenshouderij en de keten in andere landen feitelijk functioneren.

De belangrijkste acitviteit van de EPP is de organisatie van het jaarlijkse congres in een van de deelnemende landen.

Jaarlijks worden binnen de Nederlandse afdeling twee vergaderingen / bijeenkomsten georganiseerd. Als algemeen uitgangspunt heeft hierbij te gelden dat op de bijeenkomsten visionaire en innovatieve onderwerpen ter sprake moeten komen. Tevens moet er voldoende ruimte zijn voor discussie en netwerken waarbij ook een blik in de keuken van andere sectoren zeer verhelderend kan werken

Documenten

Titel Auteur Type
beleidsplan 2014 - 2017.pdf Administrator pdf Download